Thầy THÍCH TÂM ĐỨC và đoàn tham quan Yangon – Bago – Kyaikhtiyo ( 4n/3đ )

Nghề nghiệp: Sư chủ trì

Tham gia tour hành hương Yangon – Bago – Kyaikhtiyo ( 4n/3đ ) cùng Mix Tourist ngày 20/07/2015. Tôi thấy rất hài lòng về dịch vụ Mix Tourist cung cấp, đặc biệt là những hỗ trợ rất chu đáo đáp ứng nhu cầu riêng của đoàn hành hương chúng tôi. Cảm ơn Anh Cường - HDV rất nhiệt đưa đoàn đi hành hương.

 

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

( Sư thầy THÍCH TÂM ĐỨC - Người thứ 6 từ trái sang )

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

CÁC TIN KHÁC

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Me™!

Văn phòng Hà Nội - 094 3838 222

Skype Me™!

Văn phòng HCM - 0975 820 479

Skype Me™!

Dịch vụ khác - 094 3838 222

Video
Ý kiến khách hàng
Mixtourist trên các trang mạng xã hội
a