Categories: Ý kiến khách hàng
      Date: 07 / 09 / 2015 - 22:30:56
     Title: Anh Trần Hùng Dũng - tour Yangon-Kyaikhtiyo – Bagan – Mandalay
Tham gia tour du lịch TP.HCMYangon – Bago – Kyaikhtiyo – Bagan – Mandalay ( 6N5Đ) do Mix Tourist tổ chức chúng tôi cảm rất hài lòng về chuyến hành hương cuối năm 2014 này. Điều mà tôi và cả đoàn ấn tượng nhất là sự chu đáo và kinh nghiệp tổ chức của Mix Tourist từ việc tư vấn chương trình đi vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đến những hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan ( Anh Lâm ở Myanmar và Anh Đô đi cùng từ Việt Nam ).

 

Nghề nghiệp: Công chức nhà nước

Tham gia tour du lịch TP.HCMYangon – Bago – Kyaikhtiyo – Bagan – Mandalay ( 6N5Đ) do Mix Tourist tổ chức chúng tôi cảm rất hài lòng về chuyến hành hương cuối năm 2014 này. Điều mà tôi và cả đoàn ấn tượng nhất là sự chu đáo và kinh nghiệp tổ chức của Mix Tourist từ việc tư vấn chương trình đi vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đến những hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan ( Anh Lâm ở Myanmar và Anh Đô đi cùng từ Việt Nam ).

 

Đoàn du lịch Myanmar 2014

Anh Trần Hùng Dũng ( Người thứ 4 từ trái sang - hàng đầu tiên )

Description: Đoàn du lịch Myanmar 2014 cùng Mix Tourist