Categories: Ý kiến khách hàng
      Date: 08 / 09 / 2015 - 00:10:50
     Title: Thầy THÍCH TÂM ĐỨC và đoàn tham quan Yangon – Bago – Kyaikhtiyo ( 4n/3đ )

Tham gia tour hành hương Yangon – Bago – Kyaikhtiyo ( 4n/3đ ) cùng Mix Tourist ngày 20/07/2015. Tôi thấy rất hài lòng về dịch vụ Mix Tourist cung cấp, đặc biệt là những hỗ trợ rất chu đáo đáp ứng nhu cầu riêng của đoàn hành hương chúng tôi. Cảm ơn Anh Cường - HDV rất nhiệt đưa đoàn đi hành hương.Nghề nghiệp: Sư chủ trì

Tham gia tour hành hương Yangon – Bago – Kyaikhtiyo ( 4n/3đ ) cùng Mix Tourist ngày 20/07/2015. Tôi thấy rất hài lòng về dịch vụ Mix Tourist cung cấp, đặc biệt là những hỗ trợ rất chu đáo đáp ứng nhu cầu riêng của đoàn hành hương chúng tôi. Cảm ơn Anh Cường - HDV rất nhiệt đưa đoàn đi hành hương.

 

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

( Sư thầy THÍCH TÂM ĐỨC - Người thứ 6 từ trái sang )

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist

 

Đoàn du lịch Myanmar - Mix Tourist